1
1

2
2

6
6

1
1

1/6

Pequenos Alfabetos

Vykortserie för Dia Tipo, typografievent i São Paulo. Producerad på Oficina Tipográfica med blytyper under ledning och i samarbete med Claudio Rocha.