top of page

Pequenos Alfabetos

Vykortserie för Dia Tipo, typografievent i São Paulo. Producerad på Oficina Tipográfica med blytyper under ledning och i samarbete med Claudio Rocha.

bottom of page